Zajęcia z logopedą


Funkcje prymarne, inaczej funkcje biologiczne, to pewne aktywności w przestrzeni orofacjalnej, które pojawiają się wcześniej niż mowa i artykulacja. Należą do nich przede wszystkim:

• oddychanie,

• gryzienie,

• żucie,

• połykanie,

• ale też szereg innych niewerbalnych czynności, takich jak czynności fizjologiczne (kasłanie, ziewanie), mimika twarzy, autostymulacja, autozabawy w obrębie kompleksu ustno-twarzowego.

Dzisiejsze ćwiczenia z uczestnikami miały na celu usprawnienie wyżej wymienionych funkcji. Prawidłowy przebieg wielokrotnie powtarzanych czynności pokarmowych jest podstawą sprawnego funkcjonowania całego aparatu artykulacyjnego.


Zajęcia prowadziła logopeda mgr Iwona Sawicka.

Przejdź do treści