Pracownia plastyczno-techniczna

Zajęcia prowadzone w pracowni plastyczno-technicznej umożliwiają uczestnikom rozwijanie i odkrywanie swoich zdolności manualnych, a także plastyczno-technicznych. Funkcjonowanie pracowni opiera się na wykorzystaniu metod i form pracy z obrębu arteterapii co m.in.: przyczynia się do wzrostu zasobności uczestników w obszarze kompetencji społecznych ich wieloaspektowego usprawniania i rozwoju osobowego na bazie ich wewnętrznych zasobów z wykorzystaniem metod terapii zajęciowej ze szczególnym uwzględnieniem arteterapii oraz ergoterapii, ludoterapii, hortiterapii.

Cele i zadania pracowni plastyczno-technicznej:

  • rozbudzanie i rozwój zainteresowań;
  • rozwój osobowy na bazie wewnętrznych zasobów tj. predyspozycje osobowościowe, zainteresowania, uzdolnienia, pasje;
  • pobudzanie wrażliwości estetyczne;
  • doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami, materiałami plastycznymi;
  • wdrażanie do efektywnego gospodarowania czasem wolnym.
Przejdź do treści