Pracownia zaradności życiowej

W pracowni uczestnicy nabywają umiejętności zaradności życiowej w ramach indywidualnych i zespołowych treningów, rozwijają umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, doskonalą umiejętności zachowania się  w miejscach użyteczności publicznej, nabywają umiejętności komunikacyjnych, są przygotowywani do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Cele i zadania pracowni zaradności życiowej:

  • usprawnianie w zakresie higieny osobistej;
  • usprawnianie w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów;
  • usprawnianie umiejętności wykorzystywania wolnego czasu.

Zajęcia w Pracowni Zaradności Życiowej

Przejdź do treści