O nas

Początki Domu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim jest powiatowym ośrodkiem wsparcia dla osób zaburzeniami psychicznymi.
Głównym celem działalności Domu jest szeroko pojmowana rehabilitacja społeczna, osób, które z powodu zaburzeń psychicznych lub niepełnosprawności intelektualnej mają poważne trudności w życiu codziennym.

Środowiskowy Dom Samopomocy swoją działalność rozpoczął dnia 1 listopada 2007 roku.
Dom ten jest elementem realizowanej w powiecie janowskim strategii zapewniania osobom z zaburzeniami psychicznymi oparcia psychicznego, pozwalającego im na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integracji społecznej.

Podstawa działania Środowiskowego Domu Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie:
Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
Uchwały Rady Powiatu w Janowie Lubelskim Nr XIV/73/07 z dnia 31 października 2007 roku w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim,
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2010 roku
w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586),
Statutu,
Regulaminu Organizacyjnego.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest samodzielną jednostką organizacyjną powiatu janowskiego.

Cel Działalności

Celem działalności Domu jest wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego poprzez:

  1. stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenie umiejętności nabytych oraz realizacji zadań życiowych,
  2. podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
  3. wspieranie psychologiczne, pedagogiczne i terapeutyczne,
  4. opiekę pielęgniarską,
  5. rehabilitację ruchową,
  6. dążenie do aktywizacji społecznej i zawodowej,
  7. stymulowanie osobistego rozwoju, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczestników oraz ich potrzeb, oczekiwań i zainteresowań.

Dom jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Przejdź do treści