Pracownia umiejętności społecznych

W pracowni uczestnicy wykonują różne prace, doskonalą znane techniki pracy i poznają nowe. Uczestnicy rozwijają zainteresowania czytelnicze. Uczą się poprawnej wymowy, swobody wypowiedzi, a także wzbogacają swoje słownictwo. Podczas zajęć zdobywają praktyczną wiedzę niezbędną do samodzielnego życia jak np. liczenie pieniędzy oraz rozpoznawanie nominałów czy korzystanie z dóbr współczesnej techniki -telefon komórkowy, Internet. Zdobywają wiedzę o otaczającym ich świecie, poznają tradycje, zwyczaje i kulturę.

Cele i zadania pracowni umiejętności społecznych:

  • wdrażanie do osiągnięcia optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;
  • nauka asertywności, zachowania w grupie, kształtowanie empatii;
  • nauka planowania, gospodarności, oszczędności;
  • kształtowanie i doskonalenie umiejętności samoobsługi, samodzielności i zaradności życiowej.
Przejdź do treści