Dla niepełnosprawnych

ETR – tekst łatwy do czytania i rozumienia

ETR - tekst łatwy do czytania i rozumienia

Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim

Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim

Czym zajmuje się SDŚ w Janowie Lubelskim?

Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim jest powiatowym ośrodkiem wsparcia dla osób zaburzeniami psychicznymi.
Głównym celem działalności Domu jest szeroko pojmowana rehabilitacja społeczna, osób, które z powodu zaburzeń psychicznych lub niepełnosprawności intelektualnej mają poważne trudności w życiu codziennym.
Terenem działalności ŚDS jest powiat janowski.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim jest powiatowym ośrodkiem wsparcia dla osób zaburzeniami psychicznymi.

Cel Działalności SDŚ w Janowie Lubelskim

Celem działalności Domu jest wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego poprzez:

Cel Działalności SDŚ w Janowie Lubelskim

Stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenie umiejętności nabytych oraz realizacji zadań życiowych.

Stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenie umiejętności nabytych oraz realizacji zadań życiowych.

Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Wspieranie psychologiczne, pedagogiczne i terapeutyczne.

Wspieranie psychologiczne, pedagogiczne i terapeutyczne.

Opiekę pielęgniarską.

Opiekę pielęgniarską.

Rehabilitację ruchową.

Rehabilitację ruchową.

Dążenie do aktywizacji społecznej i zawodowej.

Dążenie do aktywizacji społecznej i zawodowej.

Stymulowanie osobistego rozwoju, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczestników oraz ich potrzeb, oczekiwań i zainteresowań.

Stymulowanie osobistego rozwoju, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczestników oraz ich potrzeb, oczekiwań i zainteresowań.

Dane Kontaktowe Środowiskowego Domu Samopomocy

Nasz adres:

ul. Bialska 69,
23-300 Janów Lubelski

Adres Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim

Kontakt telefoniczny:

Możesz do nas zadzwonić na numer telefonu: 15 851 37 70

Kontakt telefoniczny

Kontakt E-mailowy:

Możesz do nas wysłać maila na adres: sdsjanowlubelski@poczta.onet.pl

Kontakt E-mailowy

Godziny pracy:

Możesz do nas przyjść lub zadzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Godziny pracy

Przejdź do treści