UNIWERSALNY GABIET USPRAWNIANIA LECZNICZEGO

Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego (UGUL) to kabina do ćwiczeń kinezyterapii indywidualnej. Przeznaczona
jest głównie do ćwiczeń czynnych w odciążeniu, a także ćwiczeń czynnych w odciążeniu z oporem, samo – wspomaganych
oraz czynnych z oporem i z zastosowaniem systemu bloczkowo – ciężarkowego. Ćwiczenia tego typu mają szerokie zastosowanie
w usprawnianiu ruchowym.

Uczestnicy w ramach projektu pn. „Otwarty świat, szansa na rozwój i niezależność” mają możliwość korzystania
z tego typu rehabilitacji.

Dzięki ćwiczeniom odciążającym uczestnicy poprawiają funkcjonowanie mięśni (zwiększają swoją siłę i wytrzymałość), ograniczają przykurcze i poprawiają swoją kondycję fizyczną. Profesjonalne oprzyrządowanie sprzyja zdobywaniu przez podopiecznych znakomitych efektów ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Przejdź do treści