UDZIAŁ ŚDS W POWIATOWYM DNIU GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Udział ŚDS w Powiatowym Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

24 maja 2023 roku odbył się Powiatowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wzorem lat ubiegłych obchody rozpoczęły się wspólnym przemarszem do Janowskiego Sanktuarium, gdzie odbyła się Msza św. w intencji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ich rodzin, opiekunów i pracowników wszelkich ośrodków wsparcia. Zwieńczeniem obchodów, było wspólne spotkanie, podczas którego mieliśmy okazję zaprezentować swoje talenty, wykonując utwór „Wielka Woda” autorstwa Agnieszki Osieckiej. Piosenka niezwykle wymowna, traktująca o życiu, naszych potrzebach i oczekiwaniach. Najpiękniejsze zaś przesłanie znajduje się w refrenie „I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra, muzyka gra, nie daj mi, Boże, broń Boże skosztować tak zwanej życiowej mądrości, dopóki życie trwa”. Wsłuchując się w te słowa pragniemy żyć z godnością, odnajdywać w sobie radość, miłość, szacunek, piękno świata, pomimo, że życie składa się również z upadków i niepowodzeń.

Dzień ten stał się wyjątkową okazją, aby po raz kolejny pokazać, że każdy z nas ma równe prawa do aktywnego udziału w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym.

Przejdź do treści