TRENING DBAŁOŚCI O WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Dbanie o wygląd własny to jeden z elementów codziennego życia dlatego celem zajęć jest: doskonalenie umiejętności higienicznych, poszerzonych o zabiegi estetyczno – kosmetyczne mające na celu ukazanie potrzeby dbania o wygląd zewnętrzny oraz poprawę samopoczucia psychicznego.
W trakcie prowadzonego treningu uczestnicy zaznajamiają się z przeznaczeniem i zastosowaniem poszczególnych kosmetyków pielęgnacyjncyh. Zdobywają wiedzę na temat tego, jak prawidłowo je dozować i nakładać. Trening ma również za zadanie dostarczyć informacji na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie korzystania z urządzeń higieniczno – kosmetycznych oraz przestrzegania zasady „nie korzystania z przedmiotów osobistego użytku należących do innych osób”.

Przejdź do treści