TRENING BUDŻETOWY

Trening budżetowy

Sprawne zaplanowanie zakupów uwzględniających najpilniejsze potrzeby, możliwości finansowe jak i aktualne promocje stanowi dla nas wszystkich spore wyzwanie. Jest to umiejętność, jaką należy regularnie trenować. W związku z tym w naszym Ośrodku co jakiś czas wspólnie idziemy na zakupy, które stanowią istotny element treningu budżetowego. Trening budżetowy przede wszystkim ma za zadanie zapoznać Uczestników z umiejętnym gospodarowaniem domowym budżetem i przygotować ich do samodzielności w tym obszarze. Trening służy również do rozwijania umiejętności planowania i wydatkowania pieniędzy w zakresie: kształtowania i utrwalania orientacji w wartości pieniądza, planowania wydatków na cały miesiąc, oszczędnego gospodarowania oraz właściwego wydawania pieniędzy, nauki podstawowych pojęć ekonomicznych. Trening budżetowy obejmuje kilka etapów. Pierwszy to rozpoznanie aktualnych potrzeb, kolejny: stworzenie listy zakupów z uwzględnieniem zasobów finansowych, dalej: wyjście do sklepu i wybór produktów w korzystnej cenie korzystając z listy. Ostatni etap to adekwatne zachowanie przy kasie uwzględniające uważne pakowanie produktów, zapłatę oraz liczenie reszty. Dzięki tak zorganizowanym zakupom możemy realizować trening kulinarny i cieszyć się spożywaniem smacznych posiłków przy wspólnym stole.

Przejdź do treści