TEATRALNY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W ŚDS I WTZ

Teatralny Przegląd Zespołów działających w Środowiskowych Domach Samopomocy i Warsztatach Terapii Zajęciowej

Dnia 14 czerwca 2023 roku w Janowskim Ośrodku Kultury odbył się Teatralny Przegląd Zespołów działających w Środowiskowych Domach Samopomocy i Warsztatach Terapii Zajęciowej. Organizatorem wydarzenia był Środowiskowy Dom Samopomocy W Janowie Lubelskim. Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu: „Otwarty Świat – szansa na rozwój i niezależność”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Celem spotkania było m. in.: prezentacja dorobku artystycznego amatorskich zespołów teatralnych, ukazanie osób z niepełnosprawnością intelektualną jako twórców kultury, inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej wśród Uczestników, a także integracja między ośrodkami. Przegląd był zwieńczeniem Warsztatów teatralno – muzycznych i filmowych, prowadzonych w naszym Ośrodku w ramach wspomnianego projektu. Mieliśmy zaszczyt gościć zespoły z: ŚDS z Prawna, Kraśnika, Końskowoli, „Mozaika” z Lublina, WTZ z Janowa Lubelskiego. Grupy zaprezentowały przepiękne inscenizacje. Niektóre występy rozśmieszyły widza, inne wzruszyły, ale wszystkie, pobudziły do refleksji i zadumy.

Swoją obecnością wydarzenie uświetnili Starosta Powiatu Janowskiego Pan Artur Pizoń, W-ce Starosta Powiatu Janowskiego Pan Michał Komacki, Skarbnik Powiatu Janowskiego Pani Barbara Fuszara, Dyrektor ŚDS w Prawnie Pani Beata Kosmowska, Dyrektor ŚDS w Końskowoli Pani Iwona Stochmal, Dyrektor ŚDS w Lublinie Pani Sylwia Góźdź, Dyrektor ŚDS w Górze Puławskiej Pani Anna Szarpak, Kierownik WTZ w Janowie Lubelskim Ks. Adam Lechwar, Dyrektor OPS w Janowie Lubelskim Pani Marzena Rążewska, Dyrektor PCPR w Janowie Lubelskim Pani Anna Śmit, Dyrektor PZAZ Pani Agnieszka Różyło, Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Janowie Lubelskim Pani Halina Piecuch, Dyrektor JOK Pan Łukasz Drewniak, Prezes Stowarzyszenia KRON Pan Andrzej Łukasik, Prezes Stowarzyszenia Teatr Tradycja Stanisław Rożek, Przedstawicielka LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim Pani Bożena Czapla, Delegacja Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Olbięcinie, Pani psycholog Krystyna Kozak, Przedstawicielka Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Promyk” i „Słoneczny Dom” w Janowie Lubelskim Pani Edyta Grzybowska – Nosal, Pani Anna Sosnówka reprezentująca Panoramę Powiatu Janowskiego.

Sala Widowiskowa JOK wypełniona była po brzegi. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za tak liczne przybycie. Mamy nadzieję, że dostarczyliśmy wszystkim niezapomnianych wrażeń i liczymy, że to spotkanie nie było naszym ostatnim, w tak wspaniałym gronie. Pragniemy kontynuować organizację Przeglądu Zespołów Teatralnych, bowiem byliśmy świadkami fenomenu transformacyjnych właściwości teatru, który pobudza zdolność do przemiany, by umożliwić wszechstronny rozwój aktora. Ukazaliśmy , że warto inwestować w rozwój talentów i podnoszenie poczucia wiary w siebie przez Uczestników ŚDS i WTZ.

Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi i pracownikom JOK za udostępnienie Ośrodka i olbrzymi wkład pracy w nasze przedsięwzięcie.

Przejdź do treści