PRZEDŚIĄTECZNE SPOTKANIE

Przedświąteczne spotkanie

Tradycyjnie, przed świętami Wielkanocnymi spotykamy się przy wspólnym stole, aby złożyć sobie moc serdecznych życzeń. Dzisiejsze spotkanie rozpoczęła P. Dyrektor, przekazując radosne i pokrzepiające słowa dla wszystkich Uczestników i ich rodzin. Dzieląc się symbolicznym „Jajeczkiem”, nie zapominamy, że Święto Wielkiej Nocy, to czas otuchy i nadziei. Pamiętamy, kim dla siebie jesteśmy, jak ważną rolę odgrywamy w rodzinie, w naszej wspólnocie i w społeczeństwie. To piękny czas, kiedy odradza się nasza wiara.

Przejdź do treści