Poznajemy swój kraj – Polskę i stolicę Warszawę


Poznajemy swój kraj – Polskę i stolicę Warszawę


„Poznajemy swój kraj – Polskę i stolicę Warszawę”. W dniu dzisiejszym w pracowni umiejętności społecznych wraz z Panią Agnieszką mieliśmy zajęcia o naszym pięknym kraju, a temat zajęć zrodził się w związku z naszym zbliżającym się wyjazdem/wycieczką do naszej stolicy – Warszawy. Podczas zajęć Uczestnicy: zapoznali się z mapą Polski (podział na województwa, największe miasta w Polsce), słuchali pieśni patriotycznych, budzili uczucia patriotyczne, zapoznali się ze znaczeniem słowa Polska, legenda, z godłem Polski, z flagą, rozwijali spostrzegawczość i sprawność manualną, zapoznali się z baśniowym wątkiem powstania stolicy i jej herbem (pobudzenie do myślenia w trakcie odróżniania realiów od fantastyki), kształtowali wyobraźnię przestrzenną, wdrażali się do pracy zespołowej oraz rozwijali zainteresowania pięknem naszego kraju, szczególnie naszego miasta – Janów Lubelski.


Przejdź do treści