NIECODZIENNE SPOTKANIE Z WOPR

29 czerwca w Polsce obchodzony jest Dzień Ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Data ta jest nie przypadkowa, bowiem w Kościele Katolickim tego dnia, obchodzi się Dzień Świętego Piotra, który jest patronem m.in.: WOPR.
Święto Ratownika WOPR aktywnie jest obchodzone przez ratowników i osoby zaprzyjaźnione, którym idea ratowania ludzi w wodzie nie jest obojętna. Tego dnia zazwyczaj odbywają się imprezy, gdzie propaguje się ratownictwo. Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim również uczestniczył w takim niezwykłym wydarzeniu. Drużyna WOPR nr 10 z Janowa Lubelskiego przybliżyła nam na czym polega ich praca. Dzięki prelekcji wygłoszonej przez jednego z ratowników, zrozumieliśmy jak bardzo ważną i niezwykle odpowiedzialną funkcję pełni WOPR, czuwając nad naszym bezpieczeństwem nad wodą. Uczestnicy mogli również zobaczyć jak przeprowadza się akcję ratunkową, holuje poszkodowanego, udziela pierwszej pomocy. Obserwowali również wszystkie style pływackie (w wykonaniu ratowników) i mieli możliwość porównania ich ze stylami typowo ratowniczymi. Były też spektakularne skoki do wody, a także pokaz niezbędnego sprzętu. Wydarzenie to niosło ze sobą nie tylko satysfakcję z uczestniczenia w nietypowym spotkaniu, ale również wzbogaciło świadomość, z jak ważnym zawodem spotykamy się przebywając na różnych akwenach wodnych. Zwieńczeniem spotkania było złożenie życzeń Ratownikom przez Panią Dyrektor ŚDS Joannę Jaworską – Gumienik i wykonanie wspólnego pamiątkowego zdjęcia.
Serdeczne podziękowania składamy Ratownikom z Drużyny WOPR nr 10 na czele z Kierownikiem Panem Zbigniewem Kaproniem, a także Panu Dyrektorowi MOSiR Krzysztofowi Derusiowi za umożliwienie takiego spotkania.

Przejdź do treści