Krakowski Teatr Biblijny pt. „Początek”


Krakowski Teatr Biblijny pt. „Początek”


Dziś Nasz Dom odwiedziły po raz pierwszy Aktorki z Krakowskiego Teatru Biblijnego, z przedstawieniem o Stworzeniu Świata. Mimo poważnego tematu spektakl był pogodny, lekki i barwny.

Aktorki w sposób wokalno – teatralny przedstawiały Stworzenie Świata przez Boga dzień po dniu. Na scenie pojawiła się spłaszczona, granatowa kula ziemska, na której pojawiały się poszczególne elementy, które stwarzał Bóg.

Aktorki ukazały, że pierwszego dnia Bóg stworzył światłość i oddzielił ją od ciemności. Kolejno Bóg stworzył sklepienie niebieskie oddzielające wody górne od dolnych, zaś trzeciego dnia na lądzie pojawiła się roślinność. Podczas czwartego dnia swojej pracy Bóg stworzył Słońce, Księżyc i gwiazdy – stworzył zatem czas. Słońce i Księżyc były pierwszymi „przyrządami” do stwierdzenia upływającego czasu. Następnego, piątego dnia Bóg stworzył zwierzęta wodne i latające. Szósty dzień to był czas stworzenia zwierząt lądowych i człowieka. Nadszedł dzień siódmy, który jest dniem odpoczynku za cały tydzień pracy.

Uczestnicy aktywnie uczestniczyli podczas teatralnego spektaklu śpiewając i ruszając bioderkami. Był to czas nie tylko edukacyjny dla Nas wszystkich, ale przede wszystkim chwila zastanowienia się nad wszystkim tym co mamy, co nas otacza.


Przejdź do treści