Muzyczne warsztaty terapeutyczne „Język Światła”


Język Światła 


Dzisiaj uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim mieli zaszczyt spotkać się z p. Aleksandrą Dudziak – Majdańską – kompozytorką, wokalistką, multiinstrumentalistką, autorką tekstów, muzyki i grafiki do swoich projektów.

Pani Aleksandra poprzez swoją twórczość próbuje zwrócić uwagę na rzeczy ważne . Uczy wsłuchiwać się we własne serca, stara się wyrwać każdego widza z marazmu, zobojętnienia, oferując lekcje pozytywnego myślenia, a tym samym odnajdywania własnej życiowej drogi.

Według niej, aby osiągnąć pełnię szczęścia, należy wsłuchać się we własne wnętrze, co doprowadzi do zrozumienia, kim naprawdę jesteśmy, zarówno dla siebie, jak i drugiego człowieka. Wtedy też, znajdziemy odpowiedzi na pytania, jaką drogą się kierować, aby nasze życie było owocne, a talenty w pełni wykorzystane. Jak otwierać się na nowe doświadczenia i jak budować atmosferę miłości wokół siebie.

Aleksandra okazała się być osobą bardzo ciepłą, pogodną i niezwykle wrażliwą. Poprzez muzyczne warsztaty terapeutyczne „ Język Światła” wprowadziła naszych uczestników w głąb ich umysłu. Stworzyła atmosferę wyciszenia, radości i całkowitego relaksu. Pokazała, czym kierować się, aby cudownie żyć.  Jak sama twierdzi, w dzisiejszym brutalnym świecie, gdzie normą jest zobojętnienie, odarcie z godności, jej światem jest  Bóg, cisza, spokój i miłość, a kierując się tymi wartościami warto żyć.


 

Przejdź do treści