Informacja

Komunikat dotyczący otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy

w Janowie Lubelskim

W związku z rozważaniem otwarcia ŚDS w najbliższym możliwym terminie po odpowiednim   i bezpiecznym przygotowaniu miejsc zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  prosimy Uczestników, Rodziców, Opiekunów  zainteresowanych korzystaniem z usług Ośrodka o wypełnienie deklaracji woli powrotu uczestnika do ŚDS (załącznik nr 1) i przesłanie na podany adres e-mail placówki w terminie do dnia 02 grudnia 2020 r.:

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim:

sdsjanowlubelski@poczta.onet.pl

 

 

O terminie i zasadach uruchomienia Ośrodka poinformujemy Państwa po otrzymaniu informacji zwrotnej dotyczącej liczby uczestników zainteresowanych.

Informujemy również, iż w trosce o bezpieczeństwo uczestników i kadry sprawującej opiekę:

–  liczba miejsc w placówce będzie ograniczona,

– dowozy do Ośrodka będą ograniczone.  

 

 

Załącznik nr 1

https://www.facebook.com/groups/207983703982555/user/100034805824481

Przejdź do treści