Hortiterapia


Hortiterapia


Hortiterapia – wykonywanie wspólnie z Uczestnikami typowych, lekkich prac ogrodowych (m.in. sadzenie, podlewanie, podcinanie, rozmnażanie roślin oraz wysiewanie nasion kwiatów (lawenda) i owoców (cytryna).

Zajęcia prowadzone w pracowni umiejętności społecznych pod kierunkiem p.Agnieszki Flis.


[pracownia umiejętności społecznych]

Przejdź do treści