Higiena osobista to podstawa!


Higiena osobista to podstawa!


Higiena osobista w rozumieniu potocznym to po prostu utrzymanie ciała w czystości i unikanie chorób. To czynności najczęściej kojarzone z regularnym myciem ciała z użyciem mydła i detergentów, regularną zmianą i praniem odzieży oraz bezpośrednim unikaniem zabrudzenia. W medycynie znaczenie tego terminu jest szersze i obejmuje wszelkie działania podejmowane indywidualnie przez każdego człowieka (stąd przymiotnik osobista), których celem jest niedopuszczenie do choroby, utrzymanie optymalnego stanu zdrowia i sprawności fizycznej oraz psychicznej, a także wydłużenie życia. Innymi słowy, higiena osobista to ogół praktyk, które mają chronić przed chorobami i urazami oraz służyć utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej i psychicznej przez możliwie długi okres życia.

W ramach treningu dbałości o wygląd zewnętrzny oraz nauki higieny osobistej uczestnicy nabywają umiejętności samodzielnego zastosowania podstawowych zasad higieny w codziennym życiu oraz wyrabiają potrzebę dbania o wygląd zewnętrzny. Zapoznanie ze skutkami nieprzestrzegania zasad higieny oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw podczas zajęć z Edukacji zdrowotnej motywuje do systematyczności w codziennym dbaniu o higienę oraz do prowadzenia zdrowego trybu życia. Takie zajęcia prowadzone są każdego dnia, w zależności od potrzeb uczestników, w Środowiskowym Domu Samopomocy z pielęgniarką .


PAMIĘTAJ – ŻYJ CODZIENNIE ZDROWO, FANTASTYCZNIE, HIGIENICZNIE!


Przejdź do treści