Elementy muzykoterapii.

„Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów” – Pitagoras.

Muzykoterapia  jest jedną z najstarszych, ale również najskuteczniejszych form pracy, która rozwija ekspresję i wpływa na prawidłowy rozwój psychofizyczny. To właśnie muzyka rozwija samodzielność myślenia, wyobraźni i kształtuje postawę twórczą. Poprzez muzykę i ruch kształcimy swoje zainteresowania, zdolności, uczymy się wrażliwości i panowania nad swoimi emocjami.

[sala usprawniania ruchowego]

Przejdź do treści