Doświadczenie – Bakterie i mydło

Pod czujnym okiem pielęgniarki p. Grażynki, uczestnicy wykonali doświadczenie – brudnych rąk. Do misek została wlana woda a następnie posypaliśmy ją z wierzchu dość obficie pieprzem. Gdy zanurzyliśmy suche palce w wodzie, nic się nie działo – pieprz równomiernie pokrywał całą powierzchnię palców. Natomiast gdy namydliliśmy palce mydłem i ponownie zanurzyliśmy palce w wodzie, pieprz uciekał w kierunku brzegów naczynia. Uczestnicy z dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem przeprowadzili doświadczenie. W trakcie doświadczenia została przeprowadzona pogadanka z elementami dyskusji nt. Higieny osobistej. Następnie uczestnicy wspólnie wykonali plakat pt. Higiena osobista to podstawa! Po wykonaniu plakatu zostały przeprowadzone zajęcia praktyczne mające na celu przypomnienie i utrwalenie zasad poprawnego mycia rąk.

Przejdź do treści