Dogoterapia w ŚDS


DOGOTERAPIA


„Słowo dogoterapia powstało z połączenia dwóch angielskich słów:

dog – pies oraz therapy – terapia.”


Dogoterapia oznacza takie działanie w leczeniu i rehabilitacji, które przy pomocy psów terapeutów ma na celu przywracanie zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkim ludziom, którzy tego potrzebują.

Psy wywierają pozytywny wpływ na ludzi. Ich obecność uspokaja i relaksuje, dlatego też coraz częściej są wykorzystywane do pracy z osobami niepełnosprawnymi także w Naszym Ośrodku. Spokój, ciepło, cierpliwość oraz chęć pracy z człowiekiem to cechy, które są niezastąpione w rehabilitacji i leczeniu osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo.

Dzięki podjęciu współpracy z p.Dorotą Kołcz – zajęcia z „psem terapeutą” odbywają się systematycznie w naszym ŚDS w Janowie Lub. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem, dają Uczestnikom mnóstwo pozytywnych doznań. Podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw mających służyć podstawowemu celowi dogoterapii: rozwojowi podopiecznego, pobudzeniu jego zmysłów i pozytywnych emocji.


Przejdź do treści