CZYM PODRÓŻUJEMY

Czym podróżujemy – zapoznanie Uczestników ze środkami transportu lądowego, wodnego i powietrznego. Wzbogacenie słownictwa związanego z transportem. Dzięki dzisiejszym zajęciom w pracowni umiejętności społecznych wraz z Panią Agnieszką Uczestnicy potrafią: wymienić różne środki transportu; wymienić środki lokomocji, którymi przemieszczano się w dawnych czasach; określić do jakiej grupy należy zaprezentowany na ilustracji środek transportu; wymienić towary przewożone różnymi środkami transportu; wypowiadać się w kilku zdaniach na podany temat.

Przejdź do treści