„Ćwiczenie sprawności palców i nadgarstka, oraz rozwijanie współpracy rąk”


„Ćwiczenie sprawności palców i nadgarstka, oraz rozwijanie współpracy rąk”


Celem ćwiczeń jest poprawa czynności wymagających wykonywania drobnych, precyzyjnych ruchów ręki. Rozwijanie sprawności palców, dłoni, czy nadgarstka to długi proces, w którym pomocne są rozmaite ćwiczenia usprawniające, np. malowanie palcami, chwytanie przedmiotów całą dłonią, chwytanie małych przedmiotów palcami i manipulowanie nimi. Usprawniając rękę musimy stopniowo przechodzić od zadań łatwych, prostych, do coraz trudniejszych, wymagających wykonywania coraz drobniejszych, precyzyjniejszych ruchów.

Zajęcia odbyły się pod kierunkiem p.Małgorzaty Wrześniewskiej.


Przejdź do treści