WYJĄTKOWA WIZYTA W ŚDS

Wyjątkowa wizyta w ŚDS

Dnia 23 lutego 2023 roku w Janowie Lubelskim gościł Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej p.Stanisław Szwed wraz Z-cą Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej p.Katarzyną Klimiuk, z Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej p. Małgorzatą Romanko, Wicewojewodą Lubelskim p. Bolesławem Gzikiem.

Celem odwiedzin była wizyta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim, a także na ul. Bialskiej, w miejscu powstawania kompleksu Centrum Wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Wizycie towarzyszyło spotkanie z władzami Powiatu Janowskiego, Starostą Janowskim p.Arturem Pizoniem, Wicestarostą p.Michałem Komackim oraz Dyrektorem ŚDS p. Joanną Jaworską Gumienik wraz z pracownikami i podopiecznymi Ośrodka.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze.

Goście zostali zaproszeni przez Panią Dyrektor do zapoznania się ze strukturą organizacyjną naszej jednostki. Przeszli przez wszystkie pracownie, na których odbywały się codzienne zajęcia. W każdej pracowni, uzyskali informacje, na temat zajęć i warsztatów prowadzonych pod okiem terapeutów, co dało obraz, jak wygląda praca w Środowiskowym Domu Samopomocy. Wizycie tej towarzyszyło wiele rozmów, przede wszystkim z Uczestnikami. To oni bez żadnej tremy, żadnych przygotowań, naturalni i bardzo szczerzy, odpowiadali Gościom na szereg pytań i zasypywali opowiadaniem, jak spędzają czas w naszym Ośrodku i co im daje korzystanie z zajęć terapeutycznych. Podczas wizyty padło wiele przychylnych opinii pod adresem ŚDS, z czego jesteśmy niezwykle dumni i zachęceni do dalszej, niezmiennej pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami. To takie chwile, podczas których musimy się zaprezentować, pokazują jak zgraną grupą jesteśmy, jak bardzo możemy na sobie polegać i jak wielką radość sprawia nam przebywanie w swoim towarzystwie. Mamy nadzieję, że naszym Gościom przekazaliśmy choć odrobinę rodzinnej atmosfery, a tym samym zapadliśmy w pamięć. Żywimy nadzieję na lepszy czas dla nas, naszych Podopiecznych i ich rodzin.

Przejdź do treści