Zajęcia w Sali Usprawniania Ruchowego z Panią Małgosią (technik fizjoterapii).

W ŚDS codziennie prowadzone są zajęcia w Sali Usprawniania Ruchowego, które rozwijają sprawność ruchową, oraz pozwalają na rozładowanie emocji. Uczestnicy poprzez udział w zajęciach kształtują swą koordynację, spostrzegawczość, szybkość i zwinność. Dzięki zastosowaniu różnorodnego sprzętu, przyborów i pomocy ze strony współćwiczących kształtują swą sprawność, oraz rozwój psychofizyczny. Uczą się zachowania dyscypliny podczas zajęć i pokonywania własnych słabości.
Przejdź do treści