Zajęcia indywidualne z logopedą

W Środowiskowym Domu Samopomocy systematycznie odbywają się zajęcia z logopedą, dzięki którym uczestnicy mają możliwość wzbogacenia zasobu słownictwa, oraz poprawę umiejętności czytania i recytacji. Stymulowany jest opóźniony rozwój mowy u poszczególnych uczestników. Doskonalone są umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną, a także kształtowana jest twórcza aktywność słowa. W trakcie terapii logopedycznej prowadzone są ćwiczenia narządów mowy artykulacyjne, oddechowe, ortofoniczne, emisyjne, itp. Poprzez zajęcia doskonalona jest komunikacja werbalna i niewerbalna.

Przejdź do treści