„Wyprawa na Porytowe Wzgórze"


14 czerwca przypada rocznica największej Bitwy Partyzanckiej na Porytowym Wzgórzu w Lasach Janowskich. Z tego powodu cała grupa Uczestników p.Małgorzaty Wrześniewskiej, wraz z p.Januszem Lepiejza pojechali zwiedzić to piękne miejsce. Cofnęliśmy się do roku 1944 i poznaliśmy cały jej przebieg. Odwiedziliśmy miejsce, w którym stoi pomnik upamiętniający bitwę bohaterów poległych, oraz znajdujący się obok cmentarz.

Wyjazd umożliwił nam poznanie tego wszystkiego z innej perspektywy, zobaczenie miejsc na własne oczy. Spacerując podziwialiśmy piękne krajobrazy, wsłuchiwaliśmy się w śpiew ptaków, a przede wszystkim czerpaliśmy świeże, leśne powietrze.

Wracając pojechaliśmy do Nadleśnictwa obejrzeć ścieżkę edukacyjną przy której umieszczone są tablice informujące o ogólnych zagadnieniach leśnictwa i gospodarki leśnej.