Wyprawa na Porytowe Wzgórze


„Wyprawa na Porytowe Wzgórze”


14 czerwca przypada rocznica największej Bitwy Partyzanckiej na Porytowym Wzgórzu w Lasach Janowskich. Z tego powodu cała grupa Uczestników p.Małgorzaty Wrześniewskiej wraz
z p.Januszem Lepiejza pojechali zwiedzić to piękne miejsce. Cofnęliśmy się do roku 1944
i poznaliśmy cały jej przebieg. Odwiedziliśmy miejsce, w którym stoi pomnik upamiętniający bitwę bohaterów poległych, oraz znajdujący się obok cmentarz.

Wyjazd umożliwił nam poznanie tego wszystkiego z innej perspektywy, zobaczenie miejsc
na własne oczy. Spacerując podziwialiśmy piękne krajobrazy, wsłuchiwaliśmy się w śpiew ptaków,
a przede wszystkim czerpaliśmy świeże, leśne powietrze.

Wracając pojechaliśmy do Nadleśnictwa obejrzeć ścieżkę edukacyjną przy której umieszczone
są tablice informujące o ogólnych zagadnieniach leśnictwa i gospodarki leśnej.


Przejdź do treści