Wspólne dzieło!


Wspólne dzieło!


Współpraca to nie tylko umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów, lecz także zdolność tworzenia więzi wśród członków grupy. Jest to możliwe dzięki wymianie myśli i doświadczeń, dzieleniu się emocjami.

Dzisiaj uczestnicy z Pracowni Zaradności Życiowej pod okiem terapeuty p. Anny Kaproń uczyli się wzajemnej pomocy przy wykonywaniu poszczególnych czynności. Mieli za zadanie stworzyć obraz z magicznej mozaiki, ułożyć puzzle, dopasować obrazki, a także poukładać przedmioty w odpowiedniej kolejności. Wszystkie zadania zostały ukończone z powodzeniem i w radosnej atmosferze, a to dzięki wspaniałej współpracy.


Przejdź do treści