Przebieranki, piramida wspomnien虂, rybka z przepowiednia台, s艂o虂j noworocznych postanowien虂, ban虂ki mydlane, wspo虂lne uk艂adanie gigantycznych puzzli oraz wiele innych zabaw i muzyka, kto虂ra nam towarzyszy艂a ca艂y ten czas.

Tak z虈egnalis虂my stary a witalis虂my nowy rok 🎉🎊🎉 w pracowni zaradnos虂ci z虈yciowej.