PRACOWNIA ZARADNOŚCI ŻYCIOWEJ

W pracowni uczestnicy nabywają umiejętności zaradności życiowej w ramach indywidualnych i zespołowych treningów, rozwijają umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, doskonalą umiejętności zachowania się  w miejscach użyteczności publicznej, nabywają umiejętności komunikacyjnych, są przygotowywani do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Cele i zadania pracowni zaradności życiowej:

• usprawnianie w zakresie higieny osobistej;

• usprawnianie w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów;

• usprawnianie umiejętności wykorzystywania wolnego czasu.