PRACOWNIA PLASTYCZNO-TECHNICZNA

Zajęcia prowadzone w pracowni plastyczno-technicznej umożliwiają uczestnikom rozwijanie i odkrywanie swoich zdolności manualnych, a także plastyczno-technicznych. Funkcjonowanie pracowni opiera się na wykorzystaniu metod i form pracy z obrębu arteterapii co m.in.: przyczynia się do wzrostu zasobności uczestników w obszarze kompetencji społecznych ich wieloaspektowego usprawniania i rozwoju osobowego na bazie ich wewnętrznych zasobów z wykorzystaniem metod terapii zajęciowej ze szczególnym uwzględnieniem arteterapii oraz ergoterapii, ludoterapii, hortiterapii.
Cele i zadania pracowni plastyczno-technicznej:
• rozbudzanie i rozwój zainteresowań;
• rozwój osobowy na bazie wewnętrznych zasobów tj. predyspozycje osobowościowe, zainteresowania, uzdolnienia, pasje;
• pobudzanie wrażliwości estetyczne;
• doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami, materiałami plastycznymi;
• wdrażanie do efektywnego gospodarowania czasem wolnym.