Napadało śniegu więc teraz musimy odśnieżać.

ZIMA

„Nie­bo błę­kit­nia­ło, nie­bo owdo­wia­ło,
Owdo­wia­ły błę­kit bia­łym śnie­giem spadł,
Co się na­gle sta­ło, że tak bia­ło, bia­ło,
Pod no­ga­mi mymi za­sze­le­ścił świat?

Wło­żę li­sią cza­pę, przy­pnę lisi ogon,
Zmy­lę wszyst­kie śla­dy, zmio­tę śnież­ny kurz,
Pój­dę so­bie dro­gą, pój­dę bez ni­ko­go
I do cie­bie ni­g­dy nie po­wró­cę już.”

/Jan Brzechwa/

Zimowa aura bywa nieprzyjemna i to nie tylko ze względu na mroźne powietrze. Gdy temperatura spada poniżej zera i zaczyna padać śnieg, dla nas oznacza to dodatkowe obowiązki związane m.in. z odśnieżaniem placu wokół Ośrodka. 


 

 

Przejdź do treści