Konstytucja 3 MAJA


Konstytucja 3 MAJA


230 lat temu, 3 Maja 1791 roku, Sejm Rzeczpospolitej Obojga Narodów uchwalił Konstytucję 3 MAJA, jedną z najstarszych konstytucji na świecie.

Ustawa była przełomem ustrojowym, zawierała szereg nowatorskich rozwiązań, których celem była głęboka reforma i wzmocnienie państwa polskiego.

Od 1989 roku Święto Konstytucji 3 Maja znów jest świętem narodowym.


 

„Trzeci Maj” – /R. Suchodolski/

Była wiosna, wiosna wkoło, nadszedł cudny maj,
Pełne pieśni każde sioło, świat się zmienił w raj!…
Hej, pamiętny ów dzień chwały – cudny; „Trzeci Maj” !
Naród zgodny , silny , cały , chciał podźwignąć kraj!

„Naród z królem – król z Narodem równy każdy stan,
Wolni wszyscy – wszyscy społem, kmieć, mieszczanin, pan…”
Tak głosiły sławne prawa, chlubny ojców czyn.

Nim Polska zmartwychwstała z upadku i win!…
W górę serca! – wstały świty, w Polsce cudny maj!
Blask ozłocił już gór już gór szczyty, wolny polski kraj!
Rozbudziła się w Narodzie wiara w siłę, moc!

Tylko trzeba trwać nam w zgodzie od świtu – po noc!
Niechaj z wieży biją dzwony jak jest wielki kraj .
Niech na wszystkie głoszą strony: „Wiwat Trzeci Maj”!


Przejdź do treści