Karty ruchowe ze zwierzakami


Karty ruchowe ze zwierzakami


Uczestnicy podczas zajęć losują po kolei karty zawierające opis i ilustrację ćwiczeń fizycznych (zabawy ruchowe). Zadaniem jest wykonać ćwiczenia zgodne z przedstawioną ilustracją. Zabawy z wykorzystaniem kart doskonalą percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo – ruchową, oraz rozwijają sprawność ruchową. Taka forma zajęć daje możliwość zaspokojenia potrzeby ruchu.

Zajęcia przeprowadziła p.Małgorzata Wrześniewska  w Sali Usprawniania Ruchowego.


[Sala Usprawniania Ruchowego]

Przejdź do treści