mgr Joanna Jaworska-Gumienik
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy
mgr Renata Grzegórska - Powęska
Główny Księgowy
mgr Beata Zaremska
Pracownik Socjalny
mgr Anna Misiura
Psycholog
mgr Kamila Góra
Terapeuta
mgr Agnieszka Flis
Terapeuta
mgr Katarzyna Białek
Terapeuta
mgr Katarzyna Łukasik
Terapeuta
mgr Małgorzata Wrześniewska
Technik fizjoterapii
Grażyna Fiut
Pielęgniarka
Anna Ludian
Opiekun
Janusz Lepiejza
Kierowca