#challengedziengodnosci


#challengedziengodnosci


Dziś w Naszym Ośrodku jest na pomarańczowo, a to za sprawą wyzwania #challengedziengodnosci, które zostało podjęte i zrealizowane.

Bardzo Wam dziękujemy za nominację Środowiskowy Dom Samopomocy w Prawnie.

Akcja ma na celu propagowanie wiedzy oraz zwrócenie uwagi na prawa Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną do równego uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego.

Do dalszej zabawy nominujemy:

  • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim,
  • Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Janowie Lubelskim,
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim.

Przejdź do treści