Trening budżetowy


Trening budżetowy


Trening budżetowy (trening z zakresu gospodarowania środkami finansowymi) – trening służy Uczestnikom do rozwijania umiejętności gospodarowania własnym budżetem. Podczas treningu uczą się planowania i wydatkowania pieniędzy w zakresie kształtowania i utrwalania orientacji w wartości pieniądza i towaru, umiejętności planowania wydatków wg potrzeb, gospodarowania pieniędzmi i planowania najpotrzebniejszych zakupów oraz oszczędnego gospodarowania i właściwego wydawania pieniędzy. W zależności od umiejętności poznają nominały bilonu i banknotów oraz rozpoznawania ich wartości. Trening prowadzony w formie bezgotówkowej oraz na miarę możliwości Uczestników. Trening prowadzony w pracowni umiejętności społecznych pod kierunkiem Pani Agnieszki Flis.


[pracownia umiejętności społecznych]

Przejdź do treści