26 maj Dzień Mamy


Matka – to najpiękniejsze słowo w językach świata. Matka – to słowo, które oznacza miłość, miłość prawdziwą, która nie zdradza, to słowo, które oznacza wierność, które oznacza wielką ofiarę, nawet do śmierci, dla dobra dziecka”. – /Stanisław Wielgus/


Gazetka przygotowana samodzielnie przez Naszą Olę. 


Przejdź do treści